Contact Us

Contact Us

Tel: +86-752-7119946
Mobile: +86-18026689205
E-mail: info@xzbelec.com
Add: Rm. L8-01-A13, Treasure cube Jewelry City Block B, Xin'an Rd. 4-198, Liutang Xixiang Baoan Shenzhen

Leave us Message